Invigningen drog en välfylld S:t Nicolai. 33 år att vara stolt och glädjas över samt uppskatta, menade kulturföreningen Petrus de Dacias ordförande Lennart Lindgren och uppmanade publiken att ge festivalen en extra applåd Och de dånade högt i katedralen.

Lars Schill i Gotlands Allehanda 25 juli 2018