Lena Torndahl skriver vidare i Gotlands Tidningar ”Joel Lyssarides spelade, vi lyssnade och det var så bra och så målande och så pedagogiskt och plötsligt förstod vi allihop.” ”Gulligast var Avri Levitans lille gosse som stannade kvar på scenen och vinkade nådigt till publiken som om han stod på en slottsbalkong.”

Gotlands Tidningar 29 juli 2017