Thomas Rudberg flyttade till Sverige 2001. Efter sina studier på Kungliga Musikhögskolan Stockholm för prof. Staffan Scheja tog han 2016 sin master-examen och solistdiplom på Edsbergs Musikinstitut utanför Stockholm för prof. Mats Widlund.

Både som solist och kammarmusiker har Thomas spelat och turnerat i Sverige samt i Belgien, Schweiz, Estland, Nederländerna, Italien, Tjeckien, Norge, Lettland, Tyskland, USA, Kanada och Österrike. Vid ett flertal tillfällen har han varit solist med orkester, t.ex.  i Brahms 1:a pianokonsert med Kungliga Musikhögskolans symfoniorkester hösten 2011. Thomas har en stor kammarmusikrepertoar och är en flitigt anlitad kammarmusiker. Som ackompanjatör till Jenny Lind-stipendiaten Christina Nilsson åkte han juni 2014 på en USA/Kanada turné.

Han har blivit prisad av Kungliga Musikaliska Akademien ett flertal gånger, och i 2018 års upplaga av solistpriset tog han sig ända till semifinal.

Thomas har samarbetat med musiker såsom Timothy Ridout, Bruno Delepelaire, Guro Kleven Hagen, Antonio Hallongren, Christina Nilsson, Amalie Stalheim, Johan Dalene, Jonathan Spitz m. fl.

Thomas har gjort inspelningar för både SvT och SR.

Sedan augusti 2016 innehar Thomas en tjänst som högskolelektor vid Barratt Due Musikkinstitutt i Oslo.