3 augusti 2021

Staffan Scheja tvingades ställa in fredagens lunchkonsert efter en regnattack. Den 36:e upplagan av GCMF skulle avslutas med dubbla konserter. Staffan Scheja ger dock ingalunda upp sitt långlivade kammarmusikprojekt. Tvärtom satsar han rejält till 2022.

Lars Schill GA 31 juli 2021