19 juli 2019

”Allt tyder på att Schejas kammarmusikfestival blir ett sprakande musikaliskt äventyr.”

Lena Torndahl, GT 19 juli 2019